Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.

Prodávající:

Hofman - elektro s.r.o.    Sokolovská 418      686 01  Uherské Hradiště

IČO: 25568671     DIČ: CZ25568671

Objednávka:

Je možné objednávat v e-shopu,telefonicky, e-mailem. Objednávka musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, telefon při objednávání soukromé osoby, název firmy, adresu, IČO, DIČ při objednávce od podnikatele jednající v rámci své podnikatelské a obchodní činnosti. Dále přesné označení druhu zboží, množství, způsob úhrady a dodávky.

Ceny:

Ceny v e-shopu jsou platné pro elektronické objednávky, v kamenném obchodě se mohou lišit. Firma si vyhrazuje právo na jejich změnu. Proto po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení o přijetí objednávky, informaci o aktuální ceně a předpokládaného termínu dodání.

Platební podmínky:

- dobírka (zboží zašleme prostřednictvím vybrané spediční společnosti)

- platba v hotovosti (při osobním odběru na prodejně)

Dodávka zboží:

Položky, které máme skladem expedujeme ihned, ostatní zboží dle možností našich dodavatelů. Účtujeme náklady na dopravu podle hmotnosti a rozměru zásilky.

Možnosti dopravy:

 

  

Záruka a reklamace:

Podle § 428, odst.1 Obchodního zákoníku je kupující povinen reklamovat zboží bez odkladu poté co vadu zjistil. Reklamace musí být uplatněna v době poskytnutí záruční doby jejíž nedodržení má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční doba je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem. Vždy je však potřebné, aby zákazník předložil doklad o nákupu zboží (paragon, fakturu, záruční list) .Oznámení o reklamaci je kupující povinen učinit písemně a reklamované zboží doručit na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením, instalací a použitím, které jsou v rozporu s pokyny výrobce. Taktéž se záruka nevztahuje na škody způsobené v důsledku živelných katastrof, násilného poškození,povětrnostních vlivů a neoprávněného zásahu do zboží. Reklamace bude výřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy kupujícím:

V souladu se zákonem 367/2000 odst. 640 občanského zákoníku má kupující soukromá osoba (nikoli však podnikatel-osoba jednající v rámci své podnikatelské a obchodní činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující prodávajícímu doručí oznámení o odstoupení od smlouvy a to e-mailem na hofman@uh.cz nebo na prodejně prodávajícího. Zboží doručí kupující na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácené zboží musí odpovídat stavu v jakém bylo při převzetí včetně veškeré dokumentace (návody, záruční list, ...) a příslušenství. V případě kompletní nepoškozené dodávky zašle prodávající peníze kupujícímu nejpozději do 30 dnů a to na účet nebo na adresu. Pokud bude vrácené zboží poškozeno vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn si započítat oproti kupní ceně.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím:

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. Toto je však prodávající povinen neprodleně oznámit kupujícímu.

Ochrana osobních údajů:

S uvedenými osobními údaji nakládáme podle platných právním předpisů zákona 101/2000 Sb. o ochraně informací a osobních údajů. Prodávající nebude získané údaje žádným způsobem předávat třetím osobám.

Informace o zpracování osobních údajů:

  • zpracováváme osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresu, email, ip, telefon, hesla, atd.)
  • za účelem realizace objednávky, komunikace se zákazníkem
  • doba uchování osobních údajů je 240 dnů (evidence objednávky)
  • údaje uchováváme elektronicky v e-shopu www.elektro-hofman.cz
  • přístup k údajům mají pouze zaměstnanci firmy, nikoli marketingové firmy.
  • po skončení doby 240 dnů, po kterou je třeba osobní údaje uchovávat v obchodním vztahu, je možné po doručení písemné žádosti od zákazníka a to emailem nebo poštou na adresu společnosti, provézt vymazání veškerých osobních údajů zákazníka.

Vaše osobní údaje poskytnuté při vyplnění objednávky jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytnete, uzavření kupní smlouvy a následného zaslání zuboží tak není možné.

- vyplněním údajů a zaškrtnutím "" potvrzujete, že souhlasíte s tím, aby byly Vaše osobní údaje zpracovány a souhlasíte s výše uvedeným.